2017-10-30 16:43
Hallitus ja jaostojen pj:t

Kulukorvaukset

Seurassa on ollut tapana, että paljon hommia tehneitä henkilöitä muistetaan viimeistään loppuvuonna. Keskustelimme asiasta hallituksen kokouksessa 3.10.2017 ja linjasimme hiukan aiemmasta poikkeavan menettelyn, joka kirjattiin pöytäkirjaan muodossa Jaostot voivat korvata paljon hommia tehneiden henkilöiden kuluja, kuten tapahtumapaikoille syntyneitä matkakuluja, puhelinkuluja tai muita seuran toiminnan aiheuttamia kuluja, ellei niitä ole vuoden mittaan aiemmin korvattu tapahtumakohtaisilla laskuilla. Jaostojen puheenjohtajat hyväksyvät laskut ja seuran puheenjohtaja hyväksyy jaostojen puheenjohtajien laskut.

Tässä taustalla on verottajan linjaukset ja ajatus siitä, että vain syntyneistöä kuluista voi maksaa kulukorvauksia ja palkkiot tehdystä työstä, jos sellaisia halutaan maksaa, tulee maksaa palkkioina. Verottaja on ottanut kantaa etuihin dokumetissaan
* https://www.vero.fi/contentassets/b23f5e37373c458ab9dece2917ed87a4/yleishyodyllisten-yhteisojen-ja-julkisyhteisojen-vapaaehtoistoiminnan-ennakkoperintakysymykset.pdf
* https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2017/talkooruoan_saa_syoda_ilman_veroj/

Tein näistä seuraavan yhteenvedon kuvaamaan sitä, mikä on näkemykseni mukaan yhdistyksen toiminnassa sallittua:
* Voimme antaa Iltarastit veloituksetta jäsenillemme. Sen edellytyksenä on, että edun voi saada kaikki jäsenet (kohta 4.2).
* Voimme antaa seuran varusteita veloituksetta sellaisille henkilöille, joiden edellytetään esiintyvän seuran varusteissa. Raja 100 € vuodessa. (kohta 4.5) Tätä voidaan soveltaa kaikkiin toimihenkilöihin, mutta vaatekaappi täyttyy...
* Voimme muistaa vapaaehtoistoimijaa vuosittain enintään yhteensä 100 €:n suuruisilla lahjoilla (kohta 4.6), jos lahjaa ei ole sovittu korvaukseksi tehtävistä, jos saaja ei ole voinut valita lahjaa itse vapaasti ja jos lahjaa ei anneta rahana tai siihen verrattavana suorituksena.
* Voimme muistaa pitkään jäsenenä ollutta henkilöä 50- ja 60-vuotis merkkipäivänä lahjalla joka täyttää edellä mainitut ehdot. Tämä voi olla edellisen lisäksi.
* Voimme tarjota kahvit ja pullat tilaisuuksissamme. Talkoissa voimme tarjota myös ruokaa. Ruokaa ei kuitenkaan saa edellyttää tai käyttää korvauksena talkootyöstä. Voimme myös järjestää saunaillan tai joululounaan kohtuullisin tarjoiluin kiitokseksi.
* Voimme maksaa verovapaasti matkakustannusten korvauksia matkoista, jotka liittyvät toimintaamme (leireille, kisoihin, harjoituksiin, kokouksiin) jos matkoista on etukäteen sovittu ja niistä tehdään matkalasku (kohta 6.1). Päivärahoja voi maksaa enintään 20 päivältä. Majoittumiskuluja ja matkakustannuksia julkisilla kulkuvälineillä voi maksaa ilman ylärajaa. Kilometrikorvauksia voi maksaa 2000 euroon asti.

Voimme kustantaa esimerkiksi Mannareissun tai Jukolaan osallistumisen toimijalle, jos seura päättää mihin tapahtumiin seura maksaa toimijan osallistumisen ja summa ei kasva liian suureksi. Näitä voidaan perustella myös sillä, että suurissa viestitapahtumissa seuratoimijoiden on mahdollista verkottua ja testata omakohtaisesti tapahtumien järjestelyjä.